การจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

4

ขั้นตอนการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

Flow Chart ขั้นตอนการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

รายละเอียดประเภทของเสีย (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

Flow Chart การจัดแยกประเภทของเสีย ตามระบบศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

Form HZW 01-05 สำหรับผู้ประสานรายวิชา (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

Form HZW 06-07 สำหรับบันทึกประจำคลัง (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

Label สำหรับติดถัง Waste ของแข็ง 7 ประเภท (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

Label สำหรับติดถัง Waste ของเหลว 23 ประเภท (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

1

Facebook Comments Box