แนวปฏิบัติขั้นตอนงานธุรการ

7

การลาป่วย (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

การลากิจ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

การลาพักผ่อน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

การลาหยุดทดแทน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

การลาคลอด (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ปฏิบัติงานนอกพื้นที่(ไม่มีค่าใช้จ่าย) (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ปฏิบัติงานนอกพื้นที่(ขออนุมัติงบ) (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ขออนุมัติล่วงเวลา(เบิกเงิน) (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ขออนุมัติล่วงเวลา(ขอวันหยุด) (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ขั้นตอนการยกเลิกวันลา (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

การยืม-คืนเงินยืมทดรอง (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ฉบับปรับปรุง (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อวัสดุถาวร (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

1

Facebook Comments Box