ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 1/2565

Read More »
นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบินสำรวจสัตว์ทะเลหายาก เพื่อศึกษาจำนวนประชากรและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบินสำรวจสัตว์ทะเลหายาก เพื่อศึกษาจำนวนประชากรและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก

Read More »
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขชุมชน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขชุมชน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำความสะอาดพื้นผิว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการแบบ Onsite
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำความสะอาดพื้นผิว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการแบบ Onsite

Read More »
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE