ประกาศผลการวาดภาพประกวด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพสัณฐานวิทยาของพืชด้วยแท็บเล็ต กรณีศึกษา : ย่านลิเภา” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการวาดภาพประกวด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพสัณฐานวิทยาของพืชด้วยแท็บเล็ต กรณีศึกษา : ย่านลิเภา” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656

ประกาศผลการวาดภาพประกวด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพสัณฐานวิทยาของพืชด้วยแท็บเล็ต กรณีศึกษา : ย่านลิเภา” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปาณิสรา อิทธศักดิ์สกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รางวัลเงินสดมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปณิตา รักภักดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลเงินสดมูลค่า 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงชนากานต์ แก่นเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รางวัลเงินสดมูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4. สำหรับผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับเป็นของที่ระลึก

ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการขอรายละเอียดการจัดส่งเกียรติบัตร ของที่ระลึก และเงินรางวัล ยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัล และชื่นชมผลงานของน้อง ๆ ทุกคน

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง