ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งระบบนิเวศทางทะเล และทำความสะอาดแนวปะการัง เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งระบบนิเวศทางทะเล และทำความสะอาดแนวปะการัง เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

img_4656

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 2, ทีมนักนักประดาน้ำอาสามัครรักษ์ทะเลไทย, ทีมพิทักษ์ทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช, Laytrang Diving, Lotus Diving, Phangan Sea Guardian, ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5, ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งระบบนิเวศทางทะเล และทำความสะอาดแนวปะการัง เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทัพเรือภาคที่ 2 จัดเรือหลวงราวีเป็นเรือฐานดำน้ำ พร้อมทีมนักประดาน้ำ ทรภ.2 จำนวน 12 นาย เข้าร่วมการเก็บกู้อวนและซ่อมแซมความเสียหายแนวปะการังบริเวณเกาะกระ สามารถเก็บกู้อวนจำนวน 3 ผืน น้ำหนักรวมประมาณ 550 กิโลกรัม โดยอวนที่พบเป็นประเภทอวนลอยปกคลุมพื้นที่แนวปะการังประมาณ 600 ตารางเมตร ตั้งแต่ระดับความลึก 5 – 15 เมตร สร้างความเสียหายกับปะการังประมาณ 80% ของแนวปะการังที่โดนอวนปกคลุม ส่วนใหญ่เป็นปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็งแบบแผ่นและเคลือบ ปะการังเขากวางทั้งแบบกิ่งกานและแบบพุ่ม ปะการังดอกกะหล่ำ และปะการังจาน จากการสังเกตปริมาณสาหร่ายเส้นใยขนาดเล็ก (filamentous algae) ที่ลงเกาะบนอวนและเนื้ออวนบางส่วนมีปะการังเคลือบรียบร้อยแล้ว จึงคาดว่าผืนอวนดังกล่าวได้ปกคลุมมากว่า 1 เดือน ความเสียหายที่พบ ได้แก่ การแตกหักของปะการังแบบกิ่งก้าน การพังทลายของปะการังแบบพุ่ม และร่องรอยตามแนวตาอวนบนปะการังแบบเคลือบ ซึ่งทีมนักดำน้ำสามารถซ่อมแซมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายขนาดใหญ่เริ่มยึดครองพื้นที่ เช่น สาหร่ายเห็ดหูหนู หลังจากนี้จะมีทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามและตรวจตราต่อไป ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

img_4656 img_4656

img_4656 img_4656

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง