เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (รอบสุดท้ายสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและที่สอบไม่ผ่าน)

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (รอบสุดท้ายสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและที่สอบไม่ผ่าน)

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและที่สอบไม่ผ่าน เปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

        * เปิดลงทะเบียนวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564

        * วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564 ศึกษาอบรมออนไลน์ด้วยตนเอง

        * สอบ Post Test 18 ตุลาคม 2564

ลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (รอบสุดท้ายสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและที่สอบไม่ผ่าน) (Click)

ศึกษาอบรมออนไลน์ด้วยตนเอง (Click)

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง