นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ พร้อมคว้ารางวัล

นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ พร้อมคว้ารางวัล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE