ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนโรงเรียนมัธยมในโซนพื้นที่ภาคใต้สมัครเข้าร่วมแข่งขันและเข้าร่วมชมกิจกรรมประกวดแข่งขันแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 2023)
ภายใต้แนวคิด "วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล"
ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Regional Research Expo 2023

กำหนดการกิจกรรม

Regional Research Expo 2023
Regional Research Expo 2023

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE