แบบทดสอบก่อนการอบรม โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบทดสอบก่อนการอบรม Pre-Test โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบทดสอบก่อนการอบรม Pre-Test โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

img_4656

แบบทดสอบก่อนการอบรม Pre-Test โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถเข้าทำแบบทดสอบผ่าน QR Code ด้านบนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (ก่อนเวลา 08.30 น.)

Facebook Comments Box