เกียรติ์ประวัติ ม.วลัยลักษณ์สู่อันดับ 551-600 ของเอเชีย โดย QS Asia University Rankings 2022

เกียรติ์ประวัติ ม.วลัยลักษณ์สู่อันดับ 551-600 ของเอเชีย โดย QS Asia University Rankings 2022

img_4656

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย QS Asia University Rankings 2022 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับที่ 551-600 ของเอเชีย และอันดับที่ 19 ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า จากผลการประกาศการจัดมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS Asia University Rankings 2022 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ม.วลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับที่ 551-600 ของเอเชีย หรืออันดับที่ 19 ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเกียรติ์ประวัติของการได้รับการจัดอันดับระดับภูมิภาคครั้งแรกตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2535

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์ส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Q1 และ Q2 ในฐานข้อมูล Scopus รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติมากขึ้น ม.วลัยลักษณ์จะสามารถก้าวไปอยู่ในอันดับที่สูงกว่านี้ในอนาคตอย่างแน่นอน

“ด้วยความมุ่งมั่นของชาววลัยลักษณ์ทุกคนที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยวลักษณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นเสาหลักในภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในปี พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากการขอรับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS Asia University Rankings แล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการขอรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกกับสถาบันจัดอันดับโลกที่มีชื่อเสียงของ Times Higher Education World University Rankings 2022 อีกด้วย โดยการส่งข้อมูลเพื่อขอจัดอันดับโลกปี กับ THE World University Rankings 2022 นี้มีกำหนดเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2565 นี้” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง