Laboratory Safety Training

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 24 สำหรับนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 24 สำหรับนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656

กลับมาอีกครั้งกับโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 24 สำหรับนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคม 2564 ผ่าน QR Code ด้านบน และเข้าศึกษาเนื้อหาการอบรมได้ด้วยตนเอง (ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2564) ได้ที่ https://cse.wu.ac.th/?page_id=9283 หรือผ่าน QR Code ด้านบน หลังจากนั้นจะมีการทดสอบ Post Test โดยแบบทดสอบจะเปิดระบบให้เข้าทำแบบทดสอบได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 น.

Facebook Comments Box