ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเพิ่มทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 โครงการ English programme จำนวน 158 คน ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอยให้คำแนะนำความรู้และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. จิ๊กซอว์มนุษย์ 2. ผ่ากบ พบรัก 3. ไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 4. เปิดโลกใต้เลนส์ และ 5. Slurpee STEM

Facebook Comments Box